لینک دانلود فایل(مقاله بررسی میزان آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل از حقوق بیمار و ارائه راهکارهای مدیریتی)

دانلود تحقیق, دانلود مقاله, فایل سنتر, فروشگاه فایل سنتر بررسی میزان آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل از حقوق بیمار و ارائه راهمقاله بررسی میزان آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل از حقوق بیمار و ارائه راهکارهای مدیریتی|2015906|psv40094098|
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان مقاله بررسی میزان آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل از حقوق بیمار و ارائه راهکارهای مدیریتی آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فرمت ورد و قابل ویرایش


تعداد صفحات : 14 صفحه

بررسی میزان آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل از حقوق بیمار و ارائه راهکارهای مدیریتی

خلاصه
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل از حقوق بیمار و ارائه راهکارهای مدیریتی است. جهت بررسی این پژوهش بنا به ضرورت از دو روش استفاده شد روش اول از روش همبستگی به منظور تعیین ارتباط بین متغیر ها و روش دوم از نوع توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی به منظور توصیف و تببین در جامعه مورد مطالعه. جامعغه آماری این پژوهش شامل کلیه پرسنل و کارکنان بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل که در سال 1394 مشغول به کار هستند. نمونه آماری تعداد 120 نفر از این جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است.برای بررسی نمونه های پژوهش از پرسشنامه آگاهی پرسنل ازحقوق بیمار که بر اساس 10 بند مشنور حقوق بیماران طراحی و هنجار یابی شده،استفاده شده است. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و تحلیل چند متغره مانوا استفاده شد.نتتایج پژوهش نشان داد آگاهی پرسنل در بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل از حقوق بیماران بصورت معناداری متفاوت بوده و پرسنل بیمارستان های خصوصی آگاهی بالاتری نسبت به حقوق بیماران دارند. همچنین میزان رضایت بیماران از پرسنل بیمارستان های خصوصی بالاتر از بیمارستان های دولتی گزارش شده است. همچنین راهکارهایی از قبیل آموزش های ضمن خدمت میتواند بر آگاهی پرسنل از حقوق بیماران افزوده و بر بهبود عملکرد آنها بیافزاید.

کلمات کلیدی : آگاهی پرسنل-حقوق بیماران-بیمارستان های دولتی-بیمارستان های خصوصی-راهکارهای مدیریتی

مقدمه
مفهوم حقوق طبیعى و حقوق انسانى قرنها مورد توجه انسان بوده است و این مهم در تعالیم آسمانی تمامی انبیاء الهی به اشکال مختلف نمایان است و به عنوان یک اصل پیشرفته ي علمی و انسانی به چشم می خورد. بی شک هر انسانی داراي حقوق فردي و اجتماعی است که به عنوان یک اصل توسط تمامی جوامع بشري پذیرفته شده است . اما گروه هاي آسیب پذیر اجتماع از حقوق خاص و ویژه تري برخوردارند. بیماران یکی از آسیب پذیرترین گروه هاي اجتماعی هستند که چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ روانی، اجتماعی و اقتصادي در معرض خطر قرار دارند و این خود مؤید توجه خاص مجامع بین المللی حقوق بشر به مفهوم حقوق بیمار می باشد. سوگندنامه ي بقراط، مناجات نامه ي ابن میمون و آیین اخلاقی عقیلی شیرازي از متون کهنی هستند که در آن به اصولی چون لزوم رجحان منافع بیمار بر پزشک و رعایت اصل رازداري تأکید شده استپارسا پور،2009).در دهه هاي اخیر، متناسب با پیشرفت خیره کننده ي علوم خصوصاً پزشکی و پیدایش روشهاي روزآمد درمانی و پیشرفت فناوريهاي علوم پزشکی، حوزه ي تعامل و مداخلات پزشکی وسعت زیادي پیدا کرده است و این خود چالشهاي اخلاقی زیادي را به دنبال داشته است و بیماران به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه هاي اجتماعی در معرض خطر قرار داشته و دارند. نظام سلامت کارآمد نیازمند مشارکت فعالانه گیرندگان و ارایه کنندگان خدمات سلامت است. ارتباط مناسب و صادقانه، احترام به ارزشهاي شخصی و حرفهاي و حساسیت نسبت به تفاوتهاي موجود، لازمه ي مراقبت مطلوب از بیمار است(سازمان بهداشت جهانی،1993).بیمارستانها به عنوان یکی از مهمترین ارکان ارایه ي خدما

مطالب دیگر:
📂تحقیق حسابداري‌ دارايي هاي‌ ثابت‌ مشهود📂تحقیق گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمت هاي‌ مختلف‌📂تحقیق گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل‌ از بهره‌برداري‌📂تحقیق صورت هاي مالي كارخانه شكلات📂تحقیق سود هر سهم، بحث چالش ها و فرصت ها📂تحقیق سرمایه در گردش📂تحقیق پروژه مالی حسابداری به همراه فایل های اکسل و ورد📂تحقیق پروژه مالی حسابداری بحث تولید مخزن CNG به همراه فایل اکسل و جداول📂تحقیق پروژه اسناد حسابداری به همراه ترازنامه و فایل اکسل📂تحقیق پروژه مالی رشته حسابداری به همراه فایل اکسل📂تحقیق پروژه مالي در شركت ماشين سازي و سيم و كابل سازي📂تحقیق ویژگی های تجارت الكترونیك در برابر تجارت سنتی📂تحقیق پروژه حقوق و دستمزد کامل به همراه فایل اکسل📂تحقیق پروژه درس حسابداری شرکت های 2 در یک شرکت به همراه صورت های سود و زیان و فایل اکسل📂تحقیق رابطه بین شیوه های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه📂تحقیق صورت جریانات نقدی📂تحقیق گزارش مالي هيأت‌ مديره به مجمع‌عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام📂تحقیق مستندات سیستم انبارداری کفش نگین مشهد📂تحقیق صادرات غیرنفتی و تاثیر بازاریابی در آن با تأکید بر کالای فرش📂تحقیق فرش ايراني، هويت از دست رفته📂تحقیق موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران بحث درآمد📂تحقیق نقش و جايگاه منابع سرمايه‌ داري در رشد و توسعه اقتصادي📂تحقیق حسابداری اجتماعی و کاربردهای آن به همراه ترجمه📂تحقیق حسابداري‌ اجاره‌ ها📂تحقیق حسابداري‌ سرمايه‌ گذاري ها