لینک دانلود فایل(بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان)

تحقیق رشته روانشناسی پیش از دبستان ,تحقیق رجیو امیلیا,مقاله رویکرد های آموزشی,بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان,تحقیق سنجش میزان آگاهی مدیران,مدل های برنامه درسی در دوره پیش از دبستانبررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان|32009554|psv40094098|
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.تحقیق حاضر با عنوان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن از سری تحقیق های رشته علوم تربیتی میباشد. این تحقیق با گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی در 215 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
این پژوهش باهدف نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن انجام شد. جامعه آماری این پژوهش جامعه تمام شمار بود که شامل کلیه مدیران ومربیان مراکز پیش از دبستان شهرتهران درسال1392می باشد که از رویکرد رجیو امیلیا آگاهی دارند و از آن در برنامه هایشان استفاده می کنند. این جامعه شامل 10 مرکز و موسسه پیش دبستان،61 مربی و10مدیر مرکز است که در زمان انجام پژوهش از این رویکرد در برنامه هایشان استفاده می کردند. روش این پژوهش از نوع زمینه یابی و از طریق پرسشنامه محقق ساخته ، میزان آگاهی مدیران ومربیان این مراکز را نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی این رویکرد(هدف ،محتوا وسازماندهی آن،روش ،محیط یادگیری، کارکنان و ارزشیابی)به صورت جداگانه مورد سنجش قرار داد . اطلاعات بدست آمده از طریق آمار توصیفی وآزمون تی ساده مورد بررسی قرار گرفت ونتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که میزان آگاهی مدیران ومربیان این مراکز نسبت به ، محیط یادگیری ، روش،کارکنان ، ارزشیابی ،اهداف و در آخر محتوا به ترتیب از بیشترین به کمترین می باشد. درنهایت ارائه پیشنهاداتی جهت استفاده از رویکرد رجیو امیلیا در مراکز وموسسات پیش دبستانی ایران پایان بخش این تحقیق می باشد.

مقدمه
کودکان زیر بنای فرهنگ و اعتبار هر خانواده و نهایتا هرجامعه را تشکیل می دهند. اگر به ضرورت تغذیه مناسب جسم و روان از دوران جنینی تا مراحل مختلف رشد اندکی بیندیشیم آنگاه می توانیم اذعان کنیم که ابعاد مسئله بسیار فراتر از اندیشه ماست. ( آلن وهارت، ترجمه:نظری نژاد، 1370، ص27 ) امروزه با توجه به مفهوم تعلیم وتربیت زگهواره تا گور، بحث آموزش دردوران اولیه کودکی گسترش کمٌی وکیفی یافته است و آموزش و پرورش پیش ازدبستان عبارت است از آموزشی که از زمان تولد آغاز وتا شروع سال های دبستان یعنی در پایان شش سالگی ادامه می یابد. درچنین سال هائی کودکان مراحل مهم وحساس زندگی خود را از لحاظ شخصیتی، اجتماعی وآموزشی پشت سر می گذرانند ( مفیدی، 1381، ص45)
در شرایط فعلی وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی به عنوان دو رکن اساسی آموزش در این سطح، با توجه به اهداف کلی جمهوری اسلامی ایران و دیدگاه های برنامه ریزان شورای عالی انقلاب فرهنگی ، به رشد همه جانبه کودکان در بررسی اهداف توجه دارند و برای رفع کمبودها، محرومیت ها و زمینه های فرهنگی کودکان هدف هایی را تعیین کرده اند. ( مفیدی، 1381، ص47)
با توجه به اینکه اهداف کلی پیش دبستانی که در اساسنامه ی دوره پیش دبستانی در ششصد و نود و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 28/11/ 1382به تصویب رسیده و اصول و چارچوب برنامه و فعالیت های آموزشی و پرورشی این دوره در هفتصد وهفتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 25/4/1387به تصویب رسید، اهداف این دوره را این چنین بیان کرده است:
1-پرورش قابلیت های جسمانی وذهنی، هماهنگ سازی و رشدمهارتهای حرکتی کودکان.
2-کمک به رشد عاطفی کودکان، افزایش حس اعتماد به نفس، درک شرایط محیطی و تقویت درک زیبائیها.
3-فراهم ساختن زمینه علاقه و احساس شادی از مشارکت در فعالیت های گروهی.
4-تقویت علاقه به ارزشهای دینی، اخلاقی وهویت ملی.
5-ایجاد رفتارهای مطلوب فردی و اجتماعی درکودکان با سن آنها. (دفتر برنامه ریزی وتالیف کتب درسی، 1390، ص10)
از آنجا که بین اهداف ذکر شده و اهدافی که در رویکرد رجیو امیلیا وجود دارد می توان مشترکاتی یافت باید دید در زمینه آشنایی با رویکردهای مطرح و مورد استفاده جهانی در ایران چه مقدار آشنایی وجود دارد و در زمینه به کارگیری و الهام از این شیوه ها با توجه به فرهنگ و جامعه خود، ما چگونه می توانیم در دست یابی به اهداف این دوره از آنها بهره جوئیم.
رویکرد آموزشی رجیو امیلیا موجب شد که آموزش کودکان از ماجراجویی خصوصی، در فضاهای بسته و محدود به یک سازمان(مانند آموزش و پرورش)خارج شود و تبدیل به یکی از مهم ترین مسایل اجتماعی جامعه شود. سیستم رجیو امیلیا موفق شد که با مطرح کردن چهار اصل زیر، آموزش را به عنوان یک جریان اجتماعی مطرح کند، به طوری که مسایل آموزشی کودکان به عنوان دستور کار شهردار، نمایندگان مجلس و مسئولین محلی قرار بگیرد. این چهار اصل عبارتند از:
1- کودکان استعدادهای فراوانی دارند و به واسطه ی این استعدادها باید فرصت های فراوانی را به وجود آورد تا کودکان بتوانند استعدادهای خود را بشناسند، تمرین کنند و بروز دهند.
2- کودکان به تداوم ارزش های فرهنگی جامعه کمک می کنند. هر آنچه را که در طول تاریخ آموخته ایم و مناسب است می توانیم از طریق کودکان به آیندگان منتقل کنیم.
3- کودکان شهروند امروز و فردای جامعه ی ما هستند و حمایت از آن ها موجب می شود تا آینده ی همگان تضمین شود.
4- کودکان حق دارند که بهترین را داشته باشند. آنان شایسته ی بهترین ها، با کیفیت ترین مواد و برنامه های آموزشی هستند. این حق برای همه کودکان متصور است، نه فقط برای گروهی از کودکان.
بدین ترتیب سیستم رجیوامیلیا موضوع کودک را به صحنه ی جامعه وارد کرد و مسایل کودکان و آموزش کودکان را به عنوان یک وظیفه همگانی مطرح نمود. (یوسفی، 1391، ص237)


فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:
فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه 2
1-2 بیان مساله 4
1-3 اهمیت وضرورت پژوهش 5
1-4 اهداف پژوهش 8
1-5 سوالات پژوهش 8
1-6 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق 9
فصل دوم : مباني نظري پژوهش و مروري بر تحقيقات پيشین
2-1 آراء تربيتي پيشگامان تعليم و تربيت 11
ژان ژاك روسو 14
فردريك ويلهلم فروبل 19
لوسمنويچ ويگوتسكي 24
ماريا مونته سوري 27
جروم اس. برونر 33
جان دیویی 37
ژان پیاژه 39
2-2 مدل های برنامه درسی در دوره پیش از دبستان 45
الف- مدل های غیر رسمی 45
ب- مدل های مهارت محور 46
ج- مدل های رشدی شناختی 46
الگوی فروبل 48
الگوی مک میلان 51
الگوی مونته سوری 57
الگوی والدورف 65
الگوی گاردنر 74
الگوی بانک استریت 83
الگوی اونتاریو 92
الگوی های اسکوپ 99
2-3 نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی در ایران 111
تاریخچه شکل گیری مراکز پیش دبستانی در ایران 111
اهداف آموزش و پرورش پیش از دبستان: 112
2-4 نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی در ایتالیا 115
2-5 نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی در آمریکا 117
2-6 نگاهی به رویکرد رجیوامیلیا 120
مروری بر زندگینامه «لوریس مالاگازی» بنیانگذار رویکرد رجیو امیلیا 122
تاریخچه ی رویکرد رجیو امیلیا 122
منابع اندیشه و مبانی نظری و روان شناختی رویکرد رجیو امیلیا 124
عناصراساسي الگوي آموزشي رجيو اميليا 127
اهداف 127
محتوا و سازماندهی آن 127

مطالب دیگر:
📎دانلود پاورپوینت درباره جيوه (MERCURY)📎دانلود پاورپوینت درباره چرخه سنگ📎دانلود پاورپوینت درباره چينه شناسي📎پاورپوینت درباره حسابداري مديريت(مفاهیم مدیریت هزینه و رفتار هزینه)📎پاورپوینت درباره حفاظت در برابر اشعه📎دانلود پاورپوینت درباره حفاظت صنعتي📎پاورپوینت درباره خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی📎پاورپوینت درباره خويشتن پنداره و مثبت نگري📎پاورپوینت درباره دارو شناسی تخصصی و عوارض دارویی📎پاورپوینت درباره داروهاي مورد استفاده درCPR 📎پاورپوینت زبان هفتم درس ششم My House 📎دانلود پاورپوینت درباره دیالیز📎پاورپوینت درباره دین درمانی مشکلات خانوادگی و روانشناختی📎پاورپوینت درباره ذخيره سازي ، بازيابي اطلاعات و مهندسي فايلها📎دانلود پاورپوینت درباره رادیوبیولوژی📎پاورپوینت درباره رژيم درماني📎پاورپوینت درباره رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه های دینی📎پاورپوینت درباره روش تحقيق کيفي و آميخته📎پاورپوینت درباره ساختار و تشکیلات دولت📎پاورپوینت درباره سدهای زیرزمینی📎پاورپوینت درباره سنجش ازدور📎پاورپوینت درباره سوانح وحوادث📎پاورپوینت درباره سيستم باي پاس LP وHP📎پاورپوینت درباره سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی📎پاورپوینت درباره شبكه‌هاي كامپيوتري 1 (جزوه کامل درسی)